تصویر پیش‌فرض محمد زلفی

محمد زلفی

کارشناس بهداشت حرفه ای

39 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس بهداشت حرفه ای - قزوین - 1386 - 1390


سوابق شغلی

کارشناس H S E - ماموت
کرج - فروردین 1396 - اسفند 1397


کارشناس H S E - گاز
قزوین - فروردین 1391 - اسفند 1395مهارت‌ها

OHSAS - مسلط

HSE - مسلط

هرچیزی ک مربوط به HSE میشود - مسلط


دوره‌های آموزشی و گواهینامه‌ها

OHSAS (هفت ماه)

HSE (هفت ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com