تصویر پیش فرض علی جباری

علی جباری


کارگر

30 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم مکانیک خودرو - کرج - 1384 - 1388


سوابق شغلی

کارگر خ تولید - رزبایگان
تهران - فروردین 1396 - اسفند 1397راننده نیسان - کیمیا دارو
اشتهارد - فروردین 1392 - اسفند 1395
مهارت ها

ورد - مسلط

اکسل - مسلط

کامپیوتر - متوسط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com