تصویر پیش فرض فاطمه ارزانی

فاطمه ارزانی


منشی_کارمند فروش_کارمند اداری

23 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس معماری - موسسه غیر انتفاعی رسام کرج - 1394 - 1398

لیسانس معماری - رسام - 1394 - 1398

لیسانس معماری - رسام - 1394 - اکنون
با موفقیت تمام شد در حال گذراندن پایان نامه هستم.ولی به طور تمام وقت میتونم همکاری داشته باشم


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com