تصویر پیش فرض علی کامران

علی کامران


مدیریت

30 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم تصویر برداری - هفت هنر - 1378 - 1386


سوابق شغلی

مدیریت فروشگاه - فرشگاه مینل
گوهردشت - فروردین 1390 - اکنونراننده - سپیدار
کرج - فروردین 1388 - فروردین 1390مدیریت - پارسا
کرج - فروردین 1385 - فروردین 1388نصب کاغذ دیواری - تی رست
کرج - فروردین 1383 - فروردین 1385
زبان ها

انگلیسی - متوسط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com