مریم حسین بیگی

مریم حسین بیگی


مسئول دفتر

31 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


درباره من

مسئولیت پذیری
مشتری مداری
منظبط
متعهد


تحصیلات

لیسانس مدیریت صنعتی - ازاد قزوین واحد باراجین - 1392 - 1387


سوابق شغلی

مسئول دفتر مدیرعامل - گروه مپنا
کرج - آبان 1392 - خرداد 1394کارمند فروش - واردات و صادرات گوشت های برزیلی
کرج - خرداد 1392 - آبان 1392مربی زبان انگلیسی - دبستان غیرانتفاعی
قزوین - مهر 1390 - خرداد 1390
زبان ها

انگلیسی - متوسط


مهارت ها

Office - متوسط

CRM - متوسط

ICAN - متوسط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

IELTS1 (10 ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com