ایمان مهدی پور

ایمان مهدی پور


برق...حراست...مسئول دفتر...مهمانداری و خدمات...راننده خودرو شخصی...امور دفتری

28 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


درباره من

سلام من لیسانس برق قدرت دارم و 26 سالمه و پدرم جانباز و ایثارگر هستن و معافیت خدمت دارم و دنبال شغل مناسب واسه آیندم هستم.


تحصیلات

لیسانس برق قدرت - آزاد شهریار - 1394 - 1397


سوابق شغلی

کارگر تولید...مونتاژکار - لوازم پزشکی سوپا
هشتگرد...کردان - تیر 1398 - شهریور 1398
زبان ها

انگلیسی - متوسط


مهارت ها

برق - متوسط

حراست - مسلط

کارگر تولید - متوسط

امور دفتری - متوسط

کارگر - مسلط

راننده خودرو سبک - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com