على قدسى

على قدسى


كارشناس

27 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


درباره من

علاقه شخصى به خودرو و صنايع خودرو سازى در حد بسيار زياد و
ورزش
چندين سال به فعاليت ورزشى در زمينه ورزش بدنسازى مشغول هستم
٦سال به صورت حرفه اى


تحصیلات

لیسانس مهندسى مكانيك - آزاد واحد تهران مركز - 1393 - 1397


سوابق شغلی

كارآموز - ايدكو پرس
شهرك صنعتى بهارستان كمالشهر - خرداد 1397 - مهر 1397
مدتى به عنوان كارآموز در بخش مهندسى مشغول بوده و نقشه كشى به وسيله نرم افزار را انجام ميدادم
زبان ها

انگلیسی - متوسط

آلمانی - متوسط


مهارت ها

طراحى با نرم افزار كتيا - متوسط

طراحى خودرو و اسكچينگ - متوسط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

كتيا (٦ماه)
٣ ماه مقدماتى
٣ ماه پيشرفته

اسكچينگ مقدماتى خودرو (٢ ماه)

زبان آلمانى (١٨ ماه)
به صورت خصوصى


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com