تصویر پیش فرض لیلا حیدری

لیلا حیدری


کارشناس بهداشت حرفه ای

31 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس بهداشت حرفه ای - قزوین - 1390 - 1394


سوابق شغلی

کارشناس ایمنی بهداشت - آرمکو
کرج - فروردین 1397 - اکنونبازرس بهداشت حرفه ای - شبکه ی بهداشت
قدس - فروردین 1396 - اسفند 1396کارشناس بهداشت حرفه ای - آسا پارت
کرج - فروردین 1394 - اسفند 1395
ایجانب به عنوان کارشناس بهداشت حرفه ای و سنجش آلاینده ها فعالیت داشتم
زبان ها

انگلیسی - خوب


مهارت ها

کامپیوتر - مسلط

ICDL - مسلط

ارزیابی ریسک - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

ارزیابی ریسک (بیست ساعت)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com