تصویر پیش فرض شیدا روستایی

شیدا روستایی


کارشناس شیمی

41 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

فوق لیسانس شیمی آلی - آزاد - 1385 - 1388


سوابق شغلی

کارشناس آزمایشگاه - آیدانار
ساوه - مرداد 1385 - فروردین 1390
زبان ها

انگلیسی - متوسط


مهارت ها

Crm - متوسط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com