تصویر پیش فرض امید رجوانی

امید رجوانی


کارگر

31 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم نقشه کشی - کرج - 1384 - 1387


سوابق شغلی

حراست - شرکت اسناد سازان
کرج - فروردین 1393 - اسفند 1396
مهارت ها

جوشکاری - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com