تصویر پیش فرض ابوذر مهری

ابوذر مهری


گارگر خدمات

28 سال

***********

***********

كرمانشاه - ***********


تحصیلات

لیسانس تربیت بدنی و علوم ورزشی - پیام نور - 1392 - 1396


سوابق شغلی

فروشنده و صندوق دار - فروشگاه مواد غذایی
هرسین - فروردین 1392 - اکنون
بیمه نشده بودم
زبان ها

-


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com