بهرام مرادی

بهرام مرادی


کارمند

29 سال

***********

***********

***********

تهران - ***********


تحصیلات

لیسانس مکانیک خودرو - دانشگاه آزاد واحد یادگار امام خمینی - 1392 - 1397


سوابق شغلی

کارمند - خدمات بار راه اسمان ابی
تهران - اردیبهشت 1398 - اکنون
زبان ها

انگلیسی - خوب


مهارت ها

کار با ویندوز - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

Solidworks (2 ماه)

Icdl (3 ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com