تصویر پیش‌فرض اباذر مرادی

اباذر مرادی

حسابدار

36 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس حسابداری - زنجان - 1386 - 1390

دیپلم ریاضی فیزیک - ابهر - 1381 - 1385


سوابق شغلی

حسابدار - کوروش پروتئین
ماهدشت - فروردین 1395 - اسفند 1397


حسابدار - افراش
صفادشت - فروردین 1389 - اسفند 1394



مهارت‌ها

نرم افزارهای حسابداری - مسلط

هلو - مسلط

اکسل - مسلط

ورد - مسلط

آفیس - مسلط

سپیدار - مسلط

ICDL - مسلط


دوره‌های آموزشی و گواهینامه‌ها

ICDL (سه ماه)

نرم افزارهای حسابداری (سه ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com