تصویر پیش فرض صادق حبیبی

صادق حبیبی


کارگر

30 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم برق - کرج - 1380 - 1384


سوابق شغلی

حراست - ایرانیان
کرج - فروردین 1394 - اسفند 1397
مهارت ها

جوشکاری - مسلط

رنگکاری - مسلط

برش کاری - مسلط

حراست - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com