تصویر پیش‌فرض جعفر صید محمدی

جعفر صید محمدی

کارشناس شیمی

40 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس شیمی کاربردی - ایلام - 1384 - 1387


سوابق شغلی

سرپرست کارگاه - هانان
کرمان - فروردین 1396 - اسفند 1397


کارشناس دفتر فنی - فرا دقیق
عسلویه - فروردین 1395 - اسفند 1395


کارشناس دفتر فنی - احداث
پتروشیمی ایلام - فروردین 1391 - اسفند 1395زبان‌ها

انگلیسی - خوب


مهارت‌ها

ICDL - مسلط

آفیس - مسلط


دوره‌های آموزشی و گواهینامه‌ها

ICDL (سه ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com