تصویر پیش فرض جعفر صید محمدی

جعفر صید محمدی


کارشناس شیمی

38 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس شیمی کاربردی - ایلام - 1384 - 1387


سوابق شغلی

سرپرست کارگاه - هانان
کرمان - فروردین 1396 - اسفند 1397کارشناس دفتر فنی - فرا دقیق
عسلویه - فروردین 1395 - اسفند 1395کارشناس دفتر فنی - احداث
پتروشیمی ایلام - فروردین 1391 - اسفند 1395
زبان ها

انگلیسی - خوب


مهارت ها

ICDL - مسلط

آفیس - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

ICDL (سه ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com