تصویر پیش فرض موسی قلی زاده

موسی قلی زاده


کارگر

37 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

زیر دیپلم - - -


سوابق شغلی

نجاری -
تهران - فروردین 1390 - اسفند 1396نجاری - صنایع چوب
بومهن - فروردین 1385 - اسفند 1389
مهارت ها

نجاری - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com