تصویر پیش‌فرض امیر اذری

امیر اذری

کارگر

49 سال

***********

***********

- ***********


تحصیلات

زیر دیپلم - - -


سوابق شغلی

ابدارچی -
- -مهارت‌ها

ابدارچی - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com