تصویر پیش فرض امیر اذری

امیر اذری


کارگر

47 سال

***********

***********

- ***********


تحصیلات

زیر دیپلم - - -


سوابق شغلی

ابدارچی -
- -
مهارت ها

ابدارچی - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com