تصویر پیش فرض ملیکا خزیمه

ملیکا خزیمه


22 سال

***********

***********

***********

تهران - ***********


تحصیلات

لیسانس زبان وادبیات انگلیسی - دانشگاه آزاد واحدکرج - 1395 - اکنون


سوابق شغلی

مدرس زبان انگلیسی - آکادمی ویرا
کرج - خرداد 1398 - مهر 1398
زبان ها

انگلیسی - عالی

فرانسوی - ضعیف


مهارت ها

کامپیوتر - در حد آشنایی


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com