تصویر پیش‌فرض نغمه خوش رو

نغمه خوش رو

کارشناس مدیریت بیمه

35 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس مدیریت بیمه - تهران - 1395 - 1397


سوابق شغلی

کارمند بیمه - کارگزاری بیمه
کرج - فروردین 1394 - اسفند 1397


کارمند بیمه - بیمه ایران
کرج - فروردین 1389 - اسفند 1392مهارت‌ها

کامپیوتر - مسلط


دوره‌های آموزشی و گواهینامه‌ها

رایانه کار درجه دو (سه ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com