تصویر پیش‌فرض الهام شمس

الهام شمس

کارشناس آزمایشگاه کنترل کیفیت

31 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


درباره من

مسلط به تست های میکروبی داروسازی در قسمت های جامدات و بخش استریل
مسلط به تهیه SOP
مسلط به مستند سازی
آشنا به مباحث و الزامات Clean Room مطابق با اصول GMP
انجام تست اندوتوکسین به روش Gel Clot
انجام Media Fill و تست اینتگریتی
تست های Water Examination (پور پلیت و فیلتراسیون)
انجام Growth Promotion Test
فعال کردن سوش و تهیه کرایو بانک
Enumeration Test
Environmental Monitoring
Verification Autoclave & Oven
انجام تست Identification
انجام تست Sterility
مسلط به تهیه SOP
ساخت محیط کشت
انجام تست Bio burden
دارای روحیه کار گروهی


تحصیلات

لیسانس میکروبیولوژی - آزاد اسلامی واحد کرج - 1391 - 1394


سوابق شغلی

کارشناس آزمایشگاه میکروبیولوژی - داروسازی اکتوورکو
کرج - دی 1395 - اکنون
کارشناس آزمایشگاه


کارشناس آزمایشگاه - زیست مبنا
کرج - بهمن 1394 - مرداد 1395
آشنایی و انجام تست الایزازبان‌ها

انگلیسی - خوب


مهارت‌ها

کارشناس آزمایشگاه میکروبیولوژی - مسلط


دوره‌های آموزشی و گواهینامه‌ها

کارشناس آزمایشگاه میکروبیولوژی (4 سال)
گذراندن دوره آموزشی GMP Sterile
گذراندن دوره آموزشی GDP
گذراندن دوره آموزشی Gowning & Behavior In Clean Rooms
گذراندن دوره آموزشی Media Fill
گذراندن دوره آموزشی Merck Observation & Recommendation …
گذراندن دوره آموزشی الزامات اتاق تمیز در صنعت دارو سازی
گذراندن دوره آموزشی GMP For Sterile Medicinal Products
گذراندن دوره آموزشی Advanced GLP
گذراندن دوره آموزشی Appropriate Sampling Of Water
گذراندن دوره آموزشی Health & Safety In Lab.
گذراندن دوره آموزشی Overview Of Sterilization Process
گذراندن دوره آموزشی GMLP
گذراندن دوره آموزشی GMP-GDP


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com