تصویر پیش فرض دانیال ساریخانی

دانیال ساریخانی


کارشناسی it

26 سال

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس it - ازاد ملارد - 1394 - اکنون
برای فوق لیسانس در حال تحصیلم


زبان ها

انگلیسی - خوب


مهارت ها

کامپیوتروبرنامه نویسی - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com