تصویر پیش‌فرض محمد رضا مولاپناه

محمد رضا مولاپناه

کارگر

30 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم کامپیوتر - کرج - 1386 - 1389


سوابق شغلی

اپراتور - آذین پلاست
اشتهارد - فروردین 1396 - اسفند 1397لوگو فکروکار

https://fekrokar.com