تصویر پیش فرض سمیرا قازانچایی

سمیرا قازانچایی


مهندس شیمی

30 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

فوق لیسانس شیمی - سمنان - 1392 - 1396


زبان ها

انگلیسی - خوب


مهارت ها

آفیس - مسلط

کامپیوتر - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

GAMBIT (سه سال)

ASPAN (یک سال)


پروژه ها و پژوهش ها

برررسی فرایند جذب سطحی (دو سال)

بررسی فرایند تولید گیج آلفا (یک سال)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com