تصویر پیش‌فرض ماهان سلیمیان

ماهان سلیمیان

مهندس عمران

30 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس عمران - کرج - 1391 - 1395


مهارت‌ها

icdl - مسلط

طراحی و تولید و اجرای بتن - مسلط


دوره‌های آموزشی و گواهینامه‌ها

icdl (سه ماه)

دوره تکنولوژی بتن (سه ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com