تصویر پیش فرض ماهان سلیمیان

ماهان سلیمیان


مهندس عمران

28 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس عمران - کرج - 1391 - 1395


مهارت ها

icdl - مسلط

طراحی و تولید و اجرای بتن - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

icdl (سه ماه)

دوره تکنولوژی بتن (سه ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com