تصویر پیش فرض امیرمهدی بلوریان

امیرمهدی بلوریان


کارشناس حسابداری

40 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس حسابداری - تهران - 1387 - 1391


سوابق شغلی

حسابدار - آسیا
تهران - فروردین 1392 - اسفند 1396
مهارت ها

حسابداری مالی - مسلط

نرم افزار همکاران سیستم - مسلط

بورس و سرمایه - مسلط

تمام نرم افزارهای حسابداری - مسلط

ICDL - مسلط

کامپیوتر - مسلط

تهیه اظهارنامه مالیاتی - مسلط

ارزش افزوده - مسلط

امور مربوط به مغایرت بانکی - مسلط

تحریر دفاتر قانونی - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com