تصویر پیش فرض سودا باقری

سودا باقری


کارشناس حسابداری

35 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس حسابداری - تهران - 1388 - 1392


سوابق شغلی

حسابدار مالی و اداری - عایق بوستان
سیمین دشت - فروردین 1394 - اسفند 1397حسابدار مالی و اداری - پالیز
کرج - فروردین 1391 - اسفند 1393حسابدار مالی - آدپروفیل
صفادشت - فروردین 1387 - اسفند 1390
مهارت ها

نرم افزار مالی هلو - مسلط

نرم افزار آسان - مسلط

طراحان ساختمان - مسلط

حسابداری مالی - مسلط

حسابداری اداری - مسلط

فروش و بازرگانی - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

icdl (3 ماه)

نرم افزارهای حسابداری (1 سال)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com