تصویر پیش فرض معصومه محققی

معصومه محققی


29 سال

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس معماری - دهخدا قزوین - 1392 - 1394


سوابق شغلی

فروشنده - قنادی شهر نان
کرج - دی 1395 - فروردین 1397
مهارت ها

اتوکد .فتوشاپ . - متوسط

اتوکد ،فتوشاپ - متوسط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com