تصویر پیش فرض فاطمه آقابراری

فاطمه آقابراری


کارشناس بهداشت حرفه ای

34 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس بهداشت حرفهدای - یزد - 1388 - 1392


سوابق شغلی

مشاور بهداشت حرفه ای - پارس گوهریان
صفادشت - فروردین 1397 - اکنونبازرس بهداشت حرفه ای - پارت آریا
کرج - فروردین 1396 - اسفند 1396بازرس بهداشت حرفه ای - شبکه بهداشت
کرج - فروردین 1393 - اسفند 1395
زبان ها

انگلیسی - خوب


مهارت ها

کامپیوتر - مسلط

آفیس - مسلط

پاورپوینت - مسلط

شناخت داروها - مسلط

کمکهای اولیه - مسلط

ارزیابی ریسک - مسلط

HSE - مسلط


پروژه‌ها و دست‌آوردها

HSE (سه ماه)

ارزیابی ریسک (یک ماه)

شناخت داروها (یک ماه)

کمکهای اولیه (یک ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com