تصویر پیش فرض ریحانه مرتضوی

ریحانه مرتضوی


کارشناس منابع انسانی

33 سال

***********

***********

البرز - ***********


درباره من

مسلط به امور مربوط به منابع انسانی شامل ازریابی عملکرد ،آموزش،نگارش شرح شغل،حضور و غیاب پرسنل و جمع کردن کارکرد،.....


تحصیلات

فوق لیسانس مدیریت منابع انسانی - پیام نور پردیس - 1395 - 1397

لیسانس مدیریت بازرگانی - دانشگاه گیلان - 1385 - 1389


سوابق شغلی

کارشناس منابع انسانی - باراکا
کرج - اردیبهشت 1398 - اکنونکارشناس منابع انسانی - کوروش پروتئین البرز
کرج - مرداد 1397 - فروردین 1398مسئول امور اداری - فولاد فراد
شوراباد - دی 1393 - دی 1395کارشناس منابع انسانی - جامینه نشکن پارس
چهاردانگه - مهر 1391 - دی 1393کارشناس منابع انسانی - دقیق آسیا
شهرک صنعتی نصیراباد - آبان 1389 - شهریور 1391
مهارت ها

نرم افزار حضور غیاب دنیا پردازش و علم و - مسلط

قوانین کار - متوسط

ارزیابی عملکرد - متوسط

اموزش پرسنل - متوسط

جذب و نگهداشت - متوسط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

قوانین کار (16ساعت)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com