تصویر پیش‌فرض نرجس معمارزاده

نرجس معمارزاده

کارشناس HSE

31 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس ایمنی بهداشت و محیط - قزوین - 1391 - 1395


سوابق شغلی

سرپرست HSE - عمران سریر
تهران - فروردین 1396 - اکنون


کارشناس HSE - عمران سریر
کرج - فروردین 1394 - اسفند 1396مهارت‌ها

HSE PLAN - مسلط

بازرسی لیفتراک - مسلط

کمکهای اولیه - مسلط

ارزیابی ریسک - مسلط

ایمنی عمومی کارگاه ها - مسلط

HSE - مسلط

کامپیوتر - مسلط


دوره‌های آموزشی و گواهینامه‌ها

HSE (یک ماه)

PHQ (یک ماه)

کمکهای اولیه (یک ماه)

ارزیابی ریسک (یک ماه)

ایمنی عمومی (یک ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com