تصویر پیش‌فرض نازنین وجدانی

نازنین وجدانی

طراح گرافیست

33 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس گرافیک - دانشگاه آ گ ت او در روسیه - 1388 - 1391


مهارت‌ها

طراح و گرافیست - مسلط

طراح چاپ و بسته بندی و گرافیست - مسلط

طراح چاپ و بسته بندی و گرافیست - مسلط

طراح و گرافیست - مسلط

گرافیست - مسلط

گرافیست - متوسط


دوره‌های آموزشی و گواهینامه‌ها

دانشگاه و مجتمع فنی تهران (200 ساعت دوره های مربوط به گرافیک)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com