تصویر پیش فرض کمال ایرجی

کمال ایرجی


کارگر

37 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

زیر دیپلم فنی حرفه ای - تهران - 1380 - 1382


سوابق شغلی

راننده لیفتراک - تکوین
کرج - فروردین 1395 - اسفند 1397راننده لیفتراک - امین اسایش
کرج - فروردین 1393 - اسفند 1396راننده لیفتراک - گلستان
کرج - فروردین 1390 - اسفند 1392
لوگو فکروکار

https://fekrokar.com