تصویر پیش فرض کاوه کهیش

کاوه کهیش


کارگر

41 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم کامپیوتر - کرج - 1383 - 1386


سوابق شغلی

هولدینگ - ارتباط گویا
کرج - فروردین 1395 - اسفند 1397نگهبان - میلنگ تراشان
قدس - فروردین 1392 - اسفند 1394حراست - پارس متال
تهران - فروردین 1391 - اسفند 1393حراست - پرسو الکترونیک
کرج - اردیبهشت 1386 - اسفند 1388
مهارت ها

آتشنشانی - مسلط

اصول گشت زنی - مسلط

جوشکاری CO2 - مسلط

اصول بازرسی - مسلط

حراست - مسلط

نگهبانی - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

آتشنشانی (1 ماه)

اصول بازرسی (1 ماه)

اصول گشت زنی (1 ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com