تصویر پیش فرض مریم رحمتی

مریم رحمتی


کارگر

32 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس شیمی - پیام نور کرج - -


سوابق شغلی

کاربر ازمایشگاه - بیمارستان باهنر
کرج - فروردین 1395 - اسفند 1396
مهارت ها

مقاله نویسی - متوسط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com