تصویر پیش‌فرض داوود بصیری

داوود بصیری

مهندس کشاورزی

34 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس کشاورزی - شهریار - 1388 - 1392


سوابق شغلی

کارمند اداری - آجیل و خشکبار
کرج - فروردین 1396 - اکنون


کارشناس برنامه ریزی - دامداران
تهران - فروردین 1392 - اسفند 1395مهارت‌ها

ICDL - مسلط


دوره‌های آموزشی و گواهینامه‌ها

ICDL (سه ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com