تصویر پیش فرض میثم قلی پور

میثم قلی پور


کارگر

38 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم برق صنعتی - - -


سوابق شغلی

اپراتور دستگاه - استام صنعت
- فروردین 1393 - اسفند 1395پرسکاری - اذر موتور
- فروردین 1389 - اسفند 1391mdf کار -
- فروردین 1385 - اسفند 1390
مهارت ها

mdf کار - مسلط

پرسکاری - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com