تصویر پیش فرض مینا رشید

مینا رشید


کارشناس بیولوژی جانوری

29 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس بیولوژی جانوری - شهر قدس - 1391 - 1395

دیپلم علوم تجربی - فردیس - 1386 - 1390


سوابق شغلی

بهیاری - بیمارستان
تهران - فروردین 1388 - اسفند 1388
زبان ها

انگلیسی - خوب


مهارت ها

بهیاری - مسلط

آشنایی با داروها - مسلط

تکنسین داروخانه - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

تکنسین داروخانه (سه ماه)

بهیاری (سه ماه)

زبان انگلیسی (چهارسال)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com