امید کریمی

امید کریمی


27 سال

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

فوق دیپلم برق کنترل - ازاد قزوین - 1392 - 1396


سوابق شغلی

فایور گلاس - الیاف کستر البرز
محمد شهر - مهر 1398 - خرداد 1398اشپز کافه غذای ایتالیایی - کافه گون
کرج مهرشهر - آذر 1396 - خرداد 1396هوشمند سازی مدارس - هوشمند گستر البرز
کرج - مهر 1392 - آبان 1394
نصاب دوربین و پرژکتور تخته های هوشمند برای مدارس
زبان ها

انگلیسی - خوب


مهارت ها

کار با کامپیوتر - متوسط

نقاشی طراحی ساختمان - متوسط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com