تصویر پیش فرض محمد سعید آزادی

محمد سعید آزادی


مهندس صنایع

25 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس مهندسی صنایع - دانشگاه سراسری قم - 1394 - 1398
فارغ التحصیل از دانشگاه قم هستم و یک سال معافیت تحصیلی دارم

لیسانس مهندسی صنایع - دانشگاه قم - 1394 - 1398


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com