تصویر پیش فرض امیر حسین افشار ارومیه

امیر حسین افشار ارومیه


کارشناس حسابداری

41 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس حسابدار - تهران - 1380 - 1384


سوابق شغلی

رئیس حسابداری مالی - لیزینگ ساره خودرو
تهران - فروردین 1396 - اکنونرئیس حسابداری مالی - تولیدی مارین
تهران - فروردین 1394 - اسفند 1395رئیس حسابداری فروش - کالا
کرج - فروردین 1391 - اسفند 1393سرپرست ارشد - حسابرس
کرج - فروردین 1384 - اسفند 1390
زبان ها

انگلیسی - عالی


مهارت ها

کامپیوتر - مسلط

آفیس - مسلط

کلیه نرم افزارهای مالی - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com