تصویر پیش فرض بهاره ربیعی

بهاره ربیعی


منشی

27 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس میکروبیولوژی - دانشگاه آزاد کرج - 1393 - اکنون

لیسانس میکروبیولوژی - دانشگاه آزاد کرج - 1393 - 1398


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com