تصویر پیش‌فرض بهاره ربیعی

بهاره ربیعی

منشی

29 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس میکروبیولوژی - دانشگاه آزاد کرج - 1393 - اکنون

لیسانس میکروبیولوژی - دانشگاه آزاد کرج - 1393 - 1398

لیسانس میکروبیولوژی - ازاد کرج - 1393 - 1397


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com