تصویر پیش فرض هجران زند قوچه بیگلو

هجران زند قوچه بیگلو


کارگر

32 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم علوم انسانی - عترت - 1384 - 1388


سوابق شغلی

کارگر خط تولید - تفا
کرج - فروردین 1395 - اسفند 1395کارگر خط تولید - قطعات خودرو
بهارستان - فروردین 1391 - اسفند 1394مسئول فروش - موسسه کاج
کرج - فروردین 1386 - اسفند 1389
لوگو فکروکار

https://fekrokar.com