تصویر پیش فرض وحید ولییی

وحید ولییی


حسابدا

33 سال

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس حسابداری - علمی کاربردی - 1395 - 1397


سوابق شغلی

حسابدار - کشتارگاه کردان
کرج - فروردین 1397 - اسفند 1397
زبان ها

انگلیسی - متوسط

انگلیسی - متوسط


مهارت ها

Icdl طراحی .کامپیوتر .ورد .اکسل - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com