تصویر پیش فرض اسحاق بهداروند

اسحاق بهداروند


کارشناس حقوق

45 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس حقوق - پیام نور - 1375 - 1377

دیپلم علوم انسانی - کرج - 1370 - 1374


سوابق شغلی

حراست - نوجان
تهران - فروردین 1395 - اسفند 1397حراست - اداره تحقیقات
تهران - فروردین 1392 - اسفند 1394حراست - عمران
تهران - فروردین 1389 - اسفند 1391حراست - جهاد
تهران - فروردین 1383 - اسفند 1388
لوگو فکروکار

https://fekrokar.com