علی سوادی

علی سوادی

حسابدار.کمک حسابدار

27 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم حسابداری - صدوقی - 1391 - 1398


سوابق شغلی

حسابدار - اموزشگاه جهان
کرج - مهر 1397 - تیر 1398مهارت‌ها

برنامه های حسابداری - مسلط


دوره‌های آموزشی و گواهینامه‌ها

دوره کامل برنامه های حسابداری (۱۵۰ ساعت)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com