تصویر پیش فرض حسین اصغری

حسین اصغری


30 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس مدیریت صنعتی - دانشگاه ازاد واحد کرج - 1389 - 1394
خیر


سوابق شغلی

مدرس - دانشگاه سراسری
کرج - مهر 1398 - دی 1398
خیرمسئول فروش بیمه پاسارگاد - پاسارگاد
تهران - تیر 1394 - مرداد 1395
خیرمدرس و مشاور - مدارس غیرانتفاعی
کرج - مهر 1390 - خرداد 1394
خیر
زبان ها

انگلیسی - متوسط


مهارت ها

ICDL - در حد آشنایی


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

برق ساختمان (40 ساعت)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com