تصویر پیش فرض ناهید فلاحی

ناهید فلاحی


کارمند اداری

35 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

فوق لیسانس مدیریت اجرایی - پیام نور بابل - 1394 - 1396
دو سال سابقه کار اداری وفروش. آشنایی , کار با نرم افزار crm .

فوق لیسانس مدیریت اجرایی - پیام نور بابل - 1394 - 1396
دو سال سابقه کار در زمینه اداری وفروش و آشنایی با نرم افزار crm ارتباط با مشتری


سوابق شغلی

کارمند اداری وفروش - نیکان
کرج - فروردین 1394 - اکنون
لوگو فکروکار

https://fekrokar.com