تصویر پیش فرض محمد ابری

محمد ابری


کارگر

29 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم علوم تجربی - کامیاران - 1387 - 1390


سوابق شغلی

فروشنده - فروشگاه خلیج فارس
کرج - فروردین 1395 - اسفند 1397شیرینی پزی - قنادی پدیده
کرمانشاه - فروردین 1393 - اسفند 1394
لوگو فکروکار

https://fekrokar.com