تصویر پیش فرض زهرا باقرنژاد

زهرا باقرنژاد


کاردان دارو یاری

31 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

فوق دیپلم دارو یاری - کرج - 1394 - 1396


سوابق شغلی

منشی - دفتر وکالت
کرج - فروردین 1395 - اسفند 1396مربی مهد - مهد دنیا
کرج - فروردین 1393 - اسفند 1394
زبان ها

انگلیسی - عالی


مهارت ها

ورد - مسلط

اکسل - مسلط

کامپیوتر - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

رایانه کار درجه یک و دو (سه ماه)

زبان انگلیسی (سه سال)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com