تصویر پیش‌فرض زهرا باقرنژاد

زهرا باقرنژاد

کاردان دارو یاری

33 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

فوق دیپلم دارو یاری - کرج - 1394 - 1396


سوابق شغلی

منشی - دفتر وکالت
کرج - فروردین 1395 - اسفند 1396


مربی مهد - مهد دنیا
کرج - فروردین 1393 - اسفند 1394زبان‌ها

انگلیسی - عالی


مهارت‌ها

ورد - مسلط

اکسل - مسلط

کامپیوتر - مسلط


دوره‌های آموزشی و گواهینامه‌ها

رایانه کار درجه یک و دو (سه ماه)

زبان انگلیسی (سه سال)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com