تصویر پیش فرض مهتاج غروی

مهتاج غروی


حسابدار، کارمند اداری

27 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس حسابداری - مولانا - 1390 - 1395


سوابق شغلی

حسابدار - فروشگاه انتیک
البرز - مهر 1398 - آبان 1398پذیرش و صندوقدار - کلینیک دندانپزشکی
البرز - شهریور 1394 - تیر 1394
مهارت ها

اشنایی با افیس - متوسط

اشنایی با نرم افزار هلو - در حد آشنایی

اشنایی با نرم افزار شایگان - متوسط


پروژه ها و پژوهش ها

حسابداری بلندمدت (3 ماه)
پروژه حسابداری مربوط به دانشگاه میباشد


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com